Viarock Viarock Viarock Viarock Viarock Viarock Viarock
Stimaţi vizitatori!
Vǎ urǎm bun venit pe pagina de web a balastierei Viarock.
Pe aceastǎ paginǎ, actualii și viitorii noștri clienţi pot vedea în imagini cum se desfǎșoarǎ întreg procesul de extracţie și procesare al agregatelor care se face total automatizat cu ajutorul unei linii tehnologice performante. De asemenea tot aici gasiţi si informaţii utile despre produse și despre locaţia balastierei. Pentru a ne gasi cât mai ușor vǎ punem la dispoziţie și o hartǎ care vǎ faciliteazǎ accesul in locaţie.

Știri

Produse

Agregat spalat, sortat
Agragate concasate, spalate
Rest de ciur
Oferta de agregate
naturale din balastiera noastre cuprinde agregate care provin din stratul aluvionar al bazinului râului Olt, extrase de o draglinǎ plutitoare, cum ar fi:
nisipuri
agregate grosiere
amestec de agregate

Sorturile se obţin prin sortarea și spǎlarea materiei prime , sau prin concasare, sortare, și spǎlare în urmǎtoarele fracţii: 0-2 mm, 0-4 mm, 4-8 mm, 8-16 mm, 16-40 mm precum și rest de ciur. La cererea clienţilor în cazul unor comenzi mari, se pot produce orice alte fracţii granulare, sau se pot face amestecuri cum ar fi 0-24 mm. Greutatea agregatelor diferǎ in funcţie de sort și este cuprinsǎ între 1,2 si 1,5 to/m3. Tot aici ca rezultat al decopertǎrii gǎsiţi sol vegetal iar din procesul de extracţie sol nefertil.

Agregatele din nisip și pietriș se folosesc la fabricarea betoanelor și șapelor de orice clasǎ, la fabricarea prefabricatelor din beton, la tencuieli, la fabricarea mixturilor asfaltice, la fundaţii și straturi de drumuri rutiere, în industria mortarelor și adezivilor și la straturile care se aștern sub pavaje.

Contact

527075 Chichis, judetul Covasna

Str. Ilieni, Nr. 499

Tel.: +40 757 033 725

Fax.: +40 267 347 754

E-mail: office@viarock.ro